Bestuursvergadering

06-03-2019

Voor wie: Openbaar

Op woensdag 6 maart vergadert het bestuur van de Dorpsraad om 20.00 uur in de Olm. Klik hier voor de agenda en het verslag van de vorige vergadering. De vergadering is openbaar en iedereen is van harte welkom.